• 0
0

ماساژ جلوی پا

یک بالش زیر زانوان ماساژ شونده قرار دهید تا از فشار وارده بر قسمت پایین پشت کاسته شود. کنار پاهای ماساژ شونده قرار گیرید.

1. مالش ساق پا

ساق پا را از مچ تا بالای ران‌ها مالش دهید و به یاد داشته باشید که روی زانو فشار کمتری وارد کنید.

دست خود را دور پا قالب کنید و گودی کف دستهایتان را روی مچ پا طوری قرار دهید که یک دست بالای دست دیگر باشد و به همین ترتیب ماساژ دهید تا به بالای ران‌ها برسید.

در آنجا دست‌هایتان را از یکدیگر جدا کنید و از دو طرف پاها به آرامی به سمت پایین سر بدهید.

2. ران‌ها را مالش دهید

تمام ران را یکنواخت مالش دهید و به یاد داشته باشید که هنگام مالش به سمت بالای ران فشار دست‌هایتان بیشتر شود و موقع برگشت به سمت پایین به نرمی پَر باشد.

بدانید که روی ماهیچه‌های چهار سر ران و ماهیچه خیاطه روی ران و ماهیچه‌های نزدیک کننده و ماهیچه راست داخلی در داخل ران و ماهیچه نیام پهن در قسمت بیرونی ران کار می‌کنید.

3. ورز دادن ران

عضلات داخلی، میانی و بیرونی ران را بگیرید، لوله کنید و بچلانید تا سمومی که در اعماق ماهیچه‌ها جمع شده است به سطح بیاید و ذخیره چربی از بین برود.

4. مالش دادن ران

ران را مالش دهید تا سموم باقی مانده هم از بین برود.

5. کشکک

اطراف کشکک زانو را با حرکت‌های دایره مانند و کوچک (فریکشن) ماساژ دهید.

6. قسمت پایین پا را مالش دهید

با گودی کف دست‌هایتان که دور مچ پا حلقه کرده‌اید مالش را از مچ به سمت زانو شروع کنید. سعی کنید در مالش این قسمت که استخوانی و حساس است فشار دست‌هایتان از آنچه که در مالش ران انجام می‌دادید کمتر باشد.

7. مشت و مال دادن (پتریساژ) قسمت پایین پا

امتداد ماهیچه جلویی ساق پا را با ملایمت از طرف بیرون بگیرید و مشت و مال دهید. در صورتی که ماساژ شونده پای خود را از پشت به عقب بکشد این ماهیچه براحتی قابل دیدن است.

8. پا را مالش دهید

تمام پا را مالش دهید.

9. ورز دادن

فقط ران را با حرکت بادکش و ساطوری ماساژ دهید. هرگز حرکت‌های ورز دادن را روی قسمت‌های استخوانی پایین پا انجام ندهید.

10. حرکت تکمیل کننده

تمام پا را مالش دهید و بتدریج در هر حرکت فشار دست را کم کنید. تمام این حرکت‌ها را با پای دیگر نیز انجام دهید.

شمار بازدید : 47

ارسال ديدگاه
براي ارسال ديدگاه لطفا وارد شويد
برو بالا