• 0
0
%40 تخفیف خدمات ترمیم موی سر در سالن مردانه مولیان

% 40
%40 تخفیف خدمات ترمیم موی سر در سالن مردانه مولیان
آرژانتین 20
75,000 تومان / 45,000 تومان
%36 تخفیف خدمات کاشت و ترمیم موی سر در سالن مردانه مولیان

% 36
%36 تخفیف خدمات کاشت و ترمیم موی سر در سالن مردانه مولیان
آرژانتین 28
2,500,000 تومان / 1,600,000 تومان
%50 تخفیف خدمات آر اف در کلینیک برنا فیت

% 50
%50 تخفیف خدمات آر اف در کلینیک برنا فیت
خیابان شریعتی 21
120,000 تومان / 60,000 تومان
%50 تخفیف خدمات لیزر و کویتیشن در کلینیک برنا فیت

% 50
%50 تخفیف خدمات لیزر و کویتیشن در کلینیک برنا فیت
خیابان شریعتی 35
100,000 تومان / 50,000 تومان
%20 تخفیف کلاس آموزش ماساژ در سالن آموزشی ماساژ ریلکسی

% 20
%20 تخفیف کلاس آموزش ماساژ در سالن آموزشی ماساژ ریلکسی
امیرآباد 12
500,000 تومان / 400,000 تومان
تا 70% تخفیف آموزش کاشت و اپیلاسیون در سالن مهدا

% 70
تا 70% تخفیف آموزش کاشت و اپیلاسیون در سالن مهدا
ستارخان 30
160,000 تومان / 48,000 تومان
تا 80% تخفیف کلیه خدمات آموزش کلیه خدمات آرایشی در سالن ره آفرین

% 80
تا 80% تخفیف کلیه خدمات آموزش کلیه خدمات آرایشی در سالن ره آفرین
مجیدیه 42
250,000 تومان / 50,000 تومان
کلیه خدمات مجموعه تشریفاتی و 5ستاره آریا

% 0
کلیه خدمات مجموعه تشریفاتی و 5ستاره آریا
شاهین شمالی 24
30,000 تومان / 30,000 تومان
20% تخفیف خدمات سالن آرایش هانیدا

% 20
20% تخفیف خدمات سالن آرایش هانیدا
نواب 15
25,000 تومان / 20,000 تومان
20% تخفیف خدمات ابرو در سالن آرایش بیتا

% 20
20% تخفیف خدمات ابرو در سالن آرایش بیتا
حومه 15
350,000 تومان / 280,000 تومان
تا 54% تخفیف خدمات سالن آرایش و زیبایی آپامه

% 54
تا 54% تخفیف خدمات سالن آرایش و زیبایی آپامه
ستارخان 30
152,000 تومان / 69,920 تومان
تا 43% تخفیف خدمات سالن آرایش و زیبایی شلر

% 43
تا 43% تخفیف خدمات سالن آرایش و زیبایی شلر
خیابان دولت 20
52,500 تومان / 29,925 تومان
برو بالا